This page is part of © FOTW Flags Of The World website

County of Örebro (Sweden)

Örebro län

Last modified: 2021-08-25 by christopher oehler
Keywords: narke | varmland | vastmanland | orebro | eagle (blue) | arrows: 2 | mountain |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[flag of Örebro county]
illustration by Mello Luchtenberg


See also:


Description

About the flag

The arms and flag of the County of Örebro have the arms of Värmland, Västmanland and Närke in them. Though only a small part of Värmland is within the borders of the county, its arms (the eagle) is in the first field.
Elias Granqvist 1 October 2000

Blazon

Official Blazon in Swedish

Sköld kluven av Värmlands och Västmanlands vapen och däröver i en ginstam Närkes vapen."
(Värmland: "I fält av silver en blå örn med röd beväring."; Västmanland: "I fält av silver ett blått, uppskjutande treberg med tre röda lågor"; Närke: "I rött fält två korslagda pilar av guld med spetsar av silver, i varje vinkel åtföljda av en ros av silver.
)

Blazon in English

Per pale, Argent an Eagle displayed Azure beaked, langued and membered Gules, and Argent in base tripple Mount Azure issuant from each Flames Gules, overall on a Chief Gules between four Roses Argent two Arrows in saltire Or points upward pointed Argent.
English blazon by Željko Heimer, 2 October 2000


Historical Information

See also:


Municipalities (Kommuner)

The following communes are in this county (lan). The codes following the name are assigned by Sweden for statistical purposes.

 • Askersund (1882)
 • Degerfors (1862)
 • Hällefors (1863)
 • Hallsberg (1861)
 • Karlskoga (1883)
 • Kumla (1881)
 • Laxå (1860)
 • Lekeberg (1814)
 • Lindesberg (1885)
 • Ljusnarsberg (1864)
 • Nora (1884)
 • Örebro (1880)