This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Bánov (Slovakia)

Nové Zámky okres, Nitra region

Last modified: 2018-12-19 by rob raeside
Keywords: banov |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[flag of Bánov] image by Jarig Bakker, 22 Jan 2002
adopted 4 May 2000 See also:

Bánov flag

Flag based on B/W image on this website. Description: Seven horizontal stripes: 1/9 white, 2/9 blue, 1/9 yellow, 1/9 red, 1/9 yellow, 2/9 blue, 1/9 white. Flag adopted 4 May 2000. The municipality has also the following flags and banners in use (see for examples Lamač): zástava, krátka zástava, koruhva, znaková zástava, kombinovaná alebo vežká koruhva, Štandarda starostu (všetko sú v podstate vlajky s odlišnou vežkosťou, tvarom, podža rozdielnosti použitia).
Jarig Bakker, 22 Jan 2002

Bánov Coat of Arms

[Bánov Coat of Arms] image from this website.