This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Clickable map of Chelyabinsk Region (Russia)

Last modified: 2021-08-26 by valentin poposki
Keywords: chelyabinsk region |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:
Counties of:
A: Nyazepyetrovsk
B: Kasli
C: Kunashak
D: Krasnoarmyeyskiy co.
E: Sosnovkiy co.
F: Argayash
G: Cherbakul’
H: Yetkul’
I: Oktyabr’skoye
J: Uvyel’skiy
K: Troitsk
L: Uyskoye
M: Vyerkhnyeuralsk
N: Chesma
O: Varna
P: Nagaybak
Q: Agapovka
R: Kizilhskoe
S: Bryedy
T: Asha
U: Katav-Ivanovsk
V: Satka
W: Kusa

Incorporated county seats:
1: Asha
2: Ust’ Katav
3: Kusa
Other incorporated cyties:
a: Myn’yar
b: Sim
c: Tryekhgorniy
d: Katav-Ivanovsk
e: Yuryuzan’
f: Bakal
g: Satka
h: Zlatoust
i: Miass
j: Karabash
k: Kyshtym
l: Vyerkhniy Ufalyey
m: Ozyorsk
n: Kasli
o: Snyezhinsk
p: Chelyabinsk
q: Kopyeysk
r: Korkino
s: Yemanzhyelinsk
t: Plast
u: Yuzhnoural’sk
v: Magnitogorsk


4: Cherbakul’
5: Troytsk
6: Vyerkhnyeuralsk
7: Kartaly

Copyright: FOTW Chelyabinsk Region map by António Martins and boundaries’ data by Michael Smuda. If you wish to reuse them on your website, read our copyright rules.

Clickable Map of the World Myn’yar city (a) Sim city (b) Tryekhgorniy city (c) Katav-Ivanovsk city (d) Yuryuzan’ city (e) Bakal city (f) Satka city (g) Asha city (1) Ust’ Katav city (2) Kusa city (3) Cherbakul’ city (4) Kopyeysk city (q) Ozyorsk city (m) Kasli city (n) Snyezhinsk city (o) Korkino city (r) Yemanzhyelinsk city (s) Plast city (t) Yuzhnoural’sk city (u) Troytsk city (5) Vyerkhnyeuralsk city (6) County of Varna (O) County of Nyazepyetrovsk (A) Vyerkhniy Ufalyey city (l) County of Kasli (B) County of Kunashak (C) Krasnoarmyeyskiy County (D) Sosnovskiy County (E) County of Argayash (F) Kyshtym city (k) Karabash city (j) County of Kusa (W) Miass city (i) Zlatoust city (h) County of Satka (V) County of Katav-Ivanovsk (U) County of Asha (T) County of Cherbakul’ (G) County of Yetkul’ (H) Chelyabinsk city (p) County of Uvyel’skiy (J) County of Oktyabr’skoye (I) County of Uyskoye (L) County of Troitsk (K) County of Vyerkhnyeuralsk (M) County of Chesma (N) County of Nagaybak (P) Magnitogorsk city (v) County of Agapovka (Q) Kartaly city (7) County of Kizilhskoe (R) County of Bryedy (S) Perm Region Sverdlovsk Region Kurgan Region Orenburg Region Bashkiria Bashkiria Bashkiria Kazakhstan Kazakhstan