This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Radymno commune (Poland)

Jarosław county, Podkarpackie vojvodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: radymno |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors
[Radymno commune flag] image by Jens Pattke, 1 Aug 2009
adopted 25 Jun 2003 See also:

Radymno commune flag

Radymno - rural commune, Jarosław County, Podkarpackie Voivodship.
Gmina Radymno is a rural commune in south-eastern Poland, on the border with Ukraine.
Its seat is the town of Radymno, although the town is not part of the territory of the commune.

Arms and flag adopted on June 25, 2003 (resolution # VIII/41/2003).
"Arms: on the silver (white) shield a red rafter on which the head of the gold-crowned silver (white) eagle is superimposed.
Below is red-gold Bishop's mitre.
Flag: a rectangle composed of three equal vertical bands: red-white-red and the commune's Coat of Arms placed in the center of the middle, white band."
Chrystian Kretowicz, 24 Oct 2008

The statute of Radymno rural commune describes the symbols as in the following citation.
2.        Herb Gminy Radymno przedstawia w polu srebrnym od czoła krokiew czerwoną, w której głowa ukoronowanego Orła Białego o dziobie złotym i języku srebrnym; od podstawy czerwona infuła biskupia o obszyciu i taśmach złotych.
3.        Barwy Gminy określa jej flaga. Flaga Gminy Radymno ma postać płata składającego się z trzech pionowych, równoległych pasów (słupów):
czerwonego, białego i czerwonego. Na pasie (słupie) środkowym umieszczony jest herb Gminy Radymno.
Source: commune's website.
Jens Pattke, 1 Aug 2009


Radymno commune Coat of Arms

[Radymno commune Coat of Arms] image by Jens Pattke, 24 Oct 2008
adopted 25 Jun 2003