This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Vilaboa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Vilaboa

Last modified: 2016-03-20 by ivan sache
Keywords: spain | galicia | vilagarcía de arousa | pontevedra | waves: 4 (white-blue) | towers: 2 (white) | fortresses: 2 (white) | chain (golden) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Vilaboa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 08 Jun 2009See also:


Description

De azur con dúas torres en branco.
Decreto 546/2005, do 20 de outubro aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Azure two towers white.
Decree 546/2005 of 20 October, approved by the Council of the Government of Galicia.

Eugene Ipavec, 08 Jun 2009


Coat of Arms

[Municipality of Vilaboa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 08 Jun 2009

De azur (azul), e sobre ondas de prata (branco) e azur, dúas torres de prata; bordura de gules (vermello) cunha cadea de ouro. Ó timbre, coroa real pechada.
Decreto 198/1996, do 17 de maio aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Azure (blue), and over waves of argent (white) and azure, two towers argent; bordure gules (red) with chain of gold. Surmounted by closed royal crown.
Decree 198/1996 of May 17, approved by the Council of the Government of Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 08 Jun 2009