This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Ponteareas (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Ponteareas

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: galicia | ponteareas | pontevedra | coat of arms | lion: rampant (yellow) | bridge (yellow) | chapel (white) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Ponteareas (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 27 Dec 2009See also:


Description

Tallada ou partida en banda, de cor branca a parte superior e azur a inferior. O conxunto irá bordado en ouro con floco e no centro levará o escudo do concello, rodeado da lenda “Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas”
Aprobada no Regulamento de honras e distincións do 6 de novembro de 1974

Divided per bend, with the upper part white and the lower blue. Both bordered in gold with threads (?) and in the center bearing the municipal arms surrounded by the legend “Ilmo. Ayuntamiento de Puenteareas”
Approved by Regulation of honors and distincions of the 6th of November 1974

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 27 Dec 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of Ponteareas (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 27 Dec 2009

En campo de azur, a ponte de tres arcos, de ouro, sobre ondas de prata e azur, sumado, á destra, dunha capela de prata, e dun león, contronado en ouro, no seu centro. Ó timbre, coroa real, pechada.
Aprobado por resolución do Ministerio de Interior de 27 de xaneiro de 1978

On a field azure, a three-arched bridge or, above waves argent and azure; in addition at dexter a chapel argent, and in its center a lion contourné or. Surmounted by a closed royal crown.
Approved by resolution of the Ministry of the Interior of 27 January 1978

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 27 Dec 2009