This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Pontevedra (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Pontevedra

Last modified: 2016-03-20 by ivan sache
Keywords: spain | galicia | pontevedra | coat of arms | windows (red) | castle (yellow) | cross: latin (yellow) | towers: 3 (yellow) | bridge (yellow) | waves: 5 (white-blue) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Pontevedra (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 11 Jun 2009See also:


Description

A bandeira oficial consta de dúas cores, azul e branca en forma de sotuer. O branco ós laterais e o azul enriba e abaixo.
Non se coñece expediente de aprobación.

The official flag consists of two colors, blue and white, in saltire. The white is lateral, the blue atop and below.
No known act of approval.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 11 Jun 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of Pontevedra (Pontevedra Province, Galicia, 

Spain)]
image adapted from provincial website, 11 Jun 2009

De azur (azul) e sobre ondas de azur e prata (branco), unha ponte alombada de tres ollos, sumado á destra dunha porta defendida por dúas torres almeadas, á sinistra dunha muralla almeada, movinte do flanco e adestrada de torre-porta, tamén almeada, e no centro dunha cruz latina e piñonada, o todo de ouro (amarelo) e aclarado de gules (vermello). Ó timbre, coroa real.
Decreto 420/2001, do 29 de novembro aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Azure (blue) upon waves azure and argent (white), a three-arched bridge, bearing to the right a gate defended by two embattled towers, to the left an embattled wall, [something – ?] the flank and watched by a gate tower, also embattled, and in the center a Latin cross and pinioned [?], all or (yellow) and windowed gules (red). Surmounted with closed royal crown.
Decree 420/2001 of 29 November approved by the Council of the Government of Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 11 Jun 2009