This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Marín (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Marín

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: galicia | marín | pontevedra | coat of arms | bridge (yellow) | castle (yellow) | anchor (yellow) | tree: pined (green) | pine tree | bears: 2 (rampant) | text (yellow) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Marín (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 30 Dec 2009See also:


Description

Rectangular e as súas dimensións axustaranse ó módulo proporcional 3:2 (3 m. de longo por 2 m. de ancho), con dúas franxas de cor azul celeste onduladas e paralelas na súa parte central de 1/3 do ancho, deixando á vista dous cúspides e tres concavidades na súa parte superior e tres cúspides e dúas concavidades na inferior. Rectangular con dúas franxas de cor azul celeste onduladas e paralelas. Superposto levará o escudo da vila colocado a un tercio da súa lonxitude, partindo da hasta, ocupando a franxa branca ondulada a beixa-los azuis de arriba abaixo.
Decreto 108/1986, do 20 de marzo aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Rectangular, with its dimensions according to the proportion 3:2 (3 m. of lenght and 2 m. of width), with two wavy bands of sky blue color parallelling a central section of 1 / 3 the width, leaving visible two cusps and three concavities at the top and three cusps and two concavities on the bottom. Rectangle with two bands of light blue wavy and parallel. Superimposed are the arms of the town, placed one third of the length from the hoist, occupying the wavy white band and touching the blue ones at the top and bottom.
Decree 108/1986 of 20 March, approved by the Regional Government of Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 30 Dec 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of Marín (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 30 Dec 2009

Partido; primeiro, de ouro, piñeiro acostado de dous osos afrontados, todo ó natural; segundo, de gules, torre sostida de ponte de tres arcos, todo de ouro; entado en punta, de azur, e ancora de ouro coroada do mesmo. Bordura de azur coa divisa NOSTRA IN MARE FORTUNA en letras de ouro. Ó timbre coroa real pechada.
Decreto 419/1996, do 21 de novembro, DOG núm. 235 (2 de decembro de 1996)

Divided per pale: first, or, a pine bracketed by two bears affronty, all proper; second, gules, a tower supported by a three-arched bridge, all or; in point, azure, an anchor or, crowned of the same [Ed.: this appears to be an error, as there is no crown on the anchor in the image]. Bordure of azure with the motto NOSTRA IN MARE FORTUNA in gold letters. Surmounted by a closed royal crown.
Decree 419/1996 of 21 November, DOG núm. 235 (December 2, 1996)

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 30 Dec 2009