This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Lalín (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Lalín

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: galicia | lalín | pontevedra | coat of arms | tree: oak (green) | oak | dragantes: 2 (gold) | dragon heads: 2 (gold) | bend (gold) | crown: countly (open) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Lalín (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 28 Dec 2009See also:


Description

Tres franxas, coa central de dobre anchura. A superior e inferior en branco e a central en verde. Superposto levará o escudo colocado a un tercio da súa lonxitude, partindo da hasta, ocupando a franxa central. Decreto 100/1991, de 20 de marzo aprobado polo Consello da Xunta de Galicia (DOG 63/97) que recolle tamén o himno do Concello de Lalín.

Three bands, with the central one of double width. The upper and lower black and the central green. Bearing the arms superimposed at a third of its length, starting from the hoist, occupying the central belt. Decree 100/1991 of March 20, approved by the Council of the Government of Galicia (63/97 DOG) that also recognizes the anthem of the Municipality of ín.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 28 Dec 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of Lalín (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 28 Dec 2009

Cortada; primeiro de sinople, a banda de ouro engolada en cabezas de dragón de mesmo metal; segundo, en campo de prata, un carballo de sinople, terrazado da mesma cor. Ó timbre coroa condal, dos de Andrade e de Vilalba. Aprobada por Resolución do Ministerio da Gobernación de 2 de xullo de 1960

Divided per fess; first, vert a band or engulfed in dragon heads of the same metal; second, in a field argent, an oak vert on a ground of the same color. Surmounted with a countly crown, of the de Andrade and Vilalba. Approved by Resolution of the Ministry of Governance of July 2, 1960

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 28 Dec 2009