This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of A Illa de Arousa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de A Illa de Arousa

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: galicia | a illa de arousa | pontevedra | seashells: 13 (white) | scallops: 13 (white) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of A Illa de Arousa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 27 Dec 2009See also:


Description

En pano de azul trece vieiras de branco colocadas horizontalmente catro, cinco e catro.
Decreto 175/2008, do 17 de xullo, polo que se aproba a bandeira do Concello da Illa de Arousa (Pontevedra).

In a blue field thirteen white scallops placed horizontally four, five and four.
Decree 175/2008 of 17 July, approving the arms of the Municipality of Illa de Arousa (Pontevedra).

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 27 Dec 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of A Illa de Arousa (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 27 Dec 2009

En campo de sinople fileteado de prata, unha ponte moderna de ouro sobre ondas de azur e prata, sumada dun faro de ouro con catro faces de luz saíntes da lanterna, dous en cada lado; bordura de azur cargado de trece vieiras de prata. Ao timbre, a coroa real pechada.
Decreto 174/2008, do 17 de xullo, polo que se aproba o escudo do Concello da Illa de Arousa (Pontevedra).

In a field vert bordered argent, a modern bridge or above waves of azure and argent, topped with a lighthouse or with four beams of light emanating from its lantern, two on each side; bordure of azure charged with thirteen scallops argent. Surmounted by closed royal crown.
Decree 174/2008 of 17 July, approving the arms of the Municipality of Illa de Arousa (Pontevedra).

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 27 Dec 2009