This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of O Grove (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de O Grove

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: galicia | o grove | pontevedra | coat of arms | boat (yellow) | harbor (yellow) | mountain (yellow) | trees: 2 (green) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of O Grove (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 29 Dec 2009See also:


Description

En campo de azul, co escudo ó centro.
Expediente de aprobación en trámite na Comisión de Heráldica

In a field of blue, with the shield in the center.
Approval process underway in the Commission of Heraldry

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 29 Dec 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of O Grove (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 29 Dec 2009

Sobre cartela, escudo cortado: 1º: de destra a sinistra, en campo de azur unha casa, unha árbore, unha montaña de dous cumes sumada doutra árbore. 2º: en campo de azur, o porto marítimo mazonado movente da destra sumado de dúas farolas de prata e unha gamela de ouro coa vela despregada de prata sobre ondas. Ó timbre coroa real pechada.

Descrición facilitada pola Asociación de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia
Non se coñece expediente de aprobación.
Expediente de aprobación en trámite na Comisión de Heráldica

Upon a cartouche, a shield divided per fess, 1: from dexter to sinister, in a field of azure a house, a tree, and a two-peaked mountain topped by another tree; 2: in a field azure, a masoned seaport emerging from dexter topped with beacons argent and a boat or with outspread sails argent upon waves. Surmounted by closed royal crown.

Description provided by the Department of Genealogy, Heraldry and Peerage of Sao Paulo
No known decree of approval.
Approval process underway in the Commission of Heraldry

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 29 Dec 2009