This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of A Guarda (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de A Guarda

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: galicia | a guarda | pontevedra | coat of arms | castle | ship (black) | brigantine (black) | seagulls: 2 (black) | crown: royal (open) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of A Guarda (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 28 Dec 2009See also:


Description

En campo de gules, cruz llana blanca, co escudo ó centro.
Expediente de aprobación en trámite na Comisión de Heráldica

In a field gules, a cross filled white, with the arms in the center.
Approval process underway in the Commission of Heraldry

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 28 Dec 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of A Guarda (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 28 Dec 2009

En campo de azur, movente do franco destro unha fortaleza da súa cor, mazonada, sobre rochas e con escaleira de acceso, aclarada de prata e sumada de bandeira de gules cargada cunha cruz de prata; sinistrado todo dun bergantín de sabre de tres paos, sobre sinople, superado por dúas gaivotas de sabre. Ó timbre coroa real pechada.
Descrición facilitada pola Asociación de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia
Expediente de aprobación en trámite na Comisión de Heráldica

In a field azure, movente do franco (?) from a fortress proper, masoned, atop rocks and with a access stairway, apertured silver and topped with a flag gules charged with a silver cross, sinister of this a three-masted brigantine sable, upon vert, with two seagulls sable above. Surmounted with closed royal crown. [this is not reflected in the images, where is it is shown as open]
Description provided by the Department of Genealogy, Heraldry and nobility of Santa Catarina
Imprint approval pending in the Commission of Heraldry

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 28 Dec 2009