This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of A Cañiza (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de A Cañiza

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: spain | galicia | a cañiza | pontevedra | coat of arms | triband (green-white-green) | triband (vertical) | tree (green) | fruit: 9 (red) | chequy (red-white) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of A Cañiza (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009See also:


Description

Pano de verde cunha franxa vertical de branco no terzo do centro e, nesta, un carballo de verde follado e froitado de nove landras de vermello.
Decreto 111/2007, do 24 de maio, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Green field with a white vertical band in the central third and, in it, a green tree foliaged and fruited with nine red landres.
Decree 111/2007 of May 24, approved by the Council of the Xunta de Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 04 Jun 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of A Cañiza (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009

De prata, un carballo sobre terreiro de sinople, follado e froitado de nove landras de goles; bordura xadrezada de goles e prata.
Decreto 110/2007, do 24 de maio, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Argent, a tree upon a ground vert, leaved and fruited with nine landres gules; bordure chequy of gules and argent.
Decree 110/2007 of May 24, approved by the Council of the Xunta de Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 04 Jun 2009