This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Cangas (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Concello de Cangas

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: spain | galicia | cangas | pontevedra | star: 16 points (golden) | coat of arms | silver ore | wheel | staff: pilgrim's | pilgrim's staff | shells: 2 (silver) | sun | solar face (golden) | cross: order of santiago | crown: royal |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[Municipality of Cangas (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009See also:


Description

No flag description is given at Heráldica Municipal de Pontevedra; the image there shows an 16-pointed dark-golden star on blue, likely a simplification of the solar face in the chief of the arms.

Eugene Ipavec, 04 Jun 2009


Coat of Arms

[Municipality of Cangas (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009

En campo de azur unha cruz de Santiago de gules en barra, un bastón de peregrino da súa cor en banda, acompañados en xefe dun sol figurado de ouro, dunha ventá de prata en cada flanco, e dunha pedra de prata superada pola roda de santa Catalina de sabre. Adornos exteriores: rodeado de lambrequíns. Ó timbre coroa real pechada.
Descrición facilitada pola Asociación de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia Non se coñece expediente de aprobación.

In a field azure a Cross of Santiago gules in bar, a pilgrim's staff proper in bend, accompanied by a solar face or, a shell argent on each flank, and a chunk of silver over which the black wheel of St. Catalina. External ornamentation: mantled with lambrequins. Surmounted by closed royal crown.
Description provided by the Association of Genealogy, Heraldry and Nobiliaria of Galicia. No known date of approval.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 04 Jun 2009