This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Municipality of Baiona (Pontevedra Province, Galicia, Spain)

Last modified: 2015-07-29 by ivan sache
Keywords: spain | galicia | baiona | pontevedra | coat of arms: quartered | ships: 2 (proper) | cows: 2 (yellow) | crown: royal (closed) |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsOfficial Flag
[Official Flag – Municipality of Baiona (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009
Ceremonial Flag
[Ceremonial Flag – Municipality of Baiona (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009
 
 


See also:


Description

The flag of Baiona shows four blue and red triangles, the result of a two-diagonal crossing: blue triangles are up and down, while red ones are left and right. In public buildings and protocol events the flag must present the coat of arms in the middle.

During 19th century the use of the flag decayed. Notwithstanding, in May 1981 a council agreement decided that the flag should flutter at the town hall between the Spanish and the Galician flags: the former to its left and the later to its right. Until that moment, the last time the flag had been exhibit was September 28, 1927, during His and Her Highnesses King Alfonso XIII and Queen Victoria Eugenia of Spain's visit to the village.

The most ancient document to prove the existence of the flag is a letter from King Philip II of Spain kept in the local Public Record Office. It is dated in Madrid, 1591 and addressed to the Marquis of Cerralbo, general-captain of Galicia in that time.

Source: www.baiona.org

Dov Gutterman, 27 Nov 2003

Bandeira

A bandeira oficial consta de dúas cores, vermello e azul en forma de sotuer. O vermello á dereita e á esquerda, e azul arriba e abaixo.

Non se coñece expediente de aprobación.

Non adaptado ó Decreto 258/1992, do 10 de setembro, e ó Decreto 369/1998 polo que se regulan o procedemento e normas heráldicas para a aprobación, modificación ou rehabilitación dos escudos e bandeiras das corporacións locais e doutras entidades locais e a composición e funcións da Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia.

Flag

The official flag consists of two colors, red and blue in saltire. Red is on right and left, blue on top and bottom.

No known approval.

Adapted to the Decree No 258/1992 of 10 September, is the Decree 369/1998 by which governs the procedure and heraldic standards for approval, modification or rehabilitation of the shields and flags of local corporations and other local entities and the composition and functions of the Heraldry Commission of the Board of Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 04 Jun 2009


Coat-of-Arms

[Municipality of Baiona (Pontevedra Province, Galicia, Spain)]
image adapted from provincial website, 04 Jun 2009

Escudo

Cuartelado. Primeiro e cuarto: de gules (vermello) un boi de ouro (amarelo). Segundo e terceiro: de azur (azul), unha caravela de ouro sobre ondas de prata (branco) e azur. Ó timbre, coroa real pechada.

Aprobado polo Decreto 65/2005 de 31 marzo aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Non adaptado ó Decreto 258/1992, do 10 de setembro, e ó Decreto 369/1998 polo que se regulan o procedemento e normas heráldicas para a aprobación, modificación ou rehabilitación dos escudos e bandeiras das corporacións locais e doutras entidades locais e a composición e funcións da Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia.

Shield

Quartered. First and fourth: gules (red) a golden (yellow) ox. Second and third: azure (blue), a golden caravel on waves of silver (white) and azure. Above, royal closed crown.

Approved by Decree 65/2005 of 31 March by the Council of the Government of Galicia.

Adopted by Decree No 258/1992 of 10 September, is the Decree 369/1998 by which governs the procedure and heraldic standards for approval, modification or rehabilitation of the shields and flags of local corporations and other local entities and the composition and functions of the Heraldry Commission of the Board of Galicia.

Source: Heráldica Municipal de Pontevedra

Eugene Ipavec, 04 Jun 2009