This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Machulince (Slovakia)

Zlaté Moravce okres, Nitra region

Last modified: 2018-12-19 by rob raeside
Keywords: machulince |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:Machulince flag

[Machulince flag] by Jozef Skvarenina, 18 Nov 2002

Another double swallow-tailed flag at the homepage of the municipality of Machulince, 20 km east of Nitra, okres Zlaté Moravce.
Jarig Bakker, 20 Apr 2000

Agricultural idea according to Coat of Arms-seal from 1748, adopted 6 May.1994, No. OZ - 24/1994, HR: M-22/1994
Jozef Skvarenina, 18 Nov 2002


Machulince Coat of Arms

[Machulince Coat of Arms] by Jozef Skvarenina, 15 Nov 2002

Machulince symbols

the town is entitled to:
Od spomenutých troch základných symbolov sú odvodené aj ďalšie symboly Machuliniec:
     zástava (flag)
     krátka zástava (small banner)
     koruhva (banner)
     znaková zástava (square Coat of Arms as flag)
     štandarda starostu (mayor's flag)
Ich popis a vyhotovenie je k dispozícii na obecnom úrade v Machulinciach.

Signed:
Vypracoval: Ing. Jozef Bat`o (mailto: mailto:Jozef.Bato@novycalex.sk) z podkladov Heraldickej komisie MV SR - PhDr. Ladislav Vrtel`: "ERB OBCE  MACHULINCE" 07.01.1994 - according to the Machulince website.
Jarig Bakker, 20 April 2000.