This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Nemčice (Slovakia)

Topoľčany okres, Nitra region

Last modified: 2018-12-19 by rob raeside
Keywords: nemcice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:

Nemčice municipality flag

[Nemcice flag] by Jarig Bakker, 4 Sep 2002

There is only a description of the flag of Nemčice village, Topolcany district, on this website::
"Zástava obce Nemcice pozostáva zo štyroch pozdlžnych pruhov vo farbách modrej 2/6, žltej 1/6, bielej 1/6 a zelenej 2/6. Zástava má pomer strán 2:3 a ukoncená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu."
Roughly translated: hor. BYWR 2:1:1:2 - double swallowtail.
Jarig Bakker, 4 Sep 2002


Nemčice Coat of Arms

[Nemcice coat of arms] image from this website, located by Jarig Bakker, 4 Sep 2002