This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Vårgårda (Sweden)

Last modified: 2021-08-25 by christopher oehler
Keywords: vårgårda | vargarda | goose (blue) | goose heads: 2 | sheaf (yellow) | west gotaland |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors[flag of Vårgårda, banner of arms] by António Martins-Tuválkin, 18 February 2010

[flag of Vårgårda, logo on bedsheet] by António Martins-Tuválkin, 18 February 2010


See also:


About the flag

The graphic manual of the municipality Vårgårda in Sweden says the flag should be the 'logo' on two rows on a white background, the flag should be in 5:8. [Presented above, under the banner of the arms.] The municipal coat of arms is obviously a part of the logo. http://www.vargarda.se/download/18.1d07a728123b6fc939480007222/grmanual.pdf

A banner of arms would be nicer and more correct. [Presented above on top.]
Elias Granqvist, 14 February 2010

Blazon

Official blazon in Swedish: "I fält av guld ett inböjt blått mantelsnitt med en sädeskärve av guld och åtföljt på vardera sidan av ett avslitet gåshuvud med röd näbb."

Blazoned in English: [No translation available at present]