This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Stargard Szczeciński city (Poland)

Stargard Szczeciński county, Zachodniopomorskie vojvodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: stargard szczecinski |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Stargard Szczeciński ccity flag] image by Jens Pattke, 2 Feb 2008
adopted 18 Dec 2007 See also:

Stargard Szczeciński city flag

Stargard Szczeciński (Kashubian/Pomeranian: Stąrgard, German: Stargard in Pommern) is a town in Pomerania, northwestern Poland, with 71.017 inhabitants (2005). Situated on the Ina river, it is the capital of Stargard County in West Pomeranian (Zapadnopomorskie) Voivodeship (since 1999).
New Flag and banner adopted on 18 December 2007. Both cloths have very unusual ratios. They are very long.
Sources: Uchwała nr: XVI/167/07 Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego z dnia: 18. grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia wizerunku flagi i banera miasta Stargardu Szczeci?skiego oraz zasad ich uływania. law; images.
Jens Pattke, 2 Feb 2008

Stargard Szczeciński city banner

[Stargard Szczeciński ccity banner] image by Jens Pattke, 2 Feb 2008
adopted 18 Dec 2007

Stargard Szczeciński city Coat of Arms

[Stargard Szczeciński city Coat of Arms] image by Jens Pattke, 2 Feb 2008
adopted 18 Dec 2007