This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Košátky (Czechia)

Mladá Boleslav okres, Central Bohemian region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: kosatky |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Košátky flag] by Jarig Bakker, 30 Jan 2004
adopted 15 Dec 1998 See also:

Košátky municipality flag

Image after Petr Exner's Vexilologický Lexikon prapory obcí ČR (1998) - Košátky, Mladá Boleslav district, Central Bohemian region - adopted 15 Dec 1998; coat of arms and description of flag and coat of arms at this site.
coat of arms: "Ve stríbrno-cervene polceném štíte nad modrou vlnitou patou vlevo cervené prázdné gotické okno na stríbrném podkladu, vpravo na cerveném podkladu stríbrná kyprice, která symbolizuje zemedelský charakter zdejších obyvatel. Modrá vlnitá cást."
Flag: "List tvorí bílá žedová a cervená vlající cást. Na dolním okraji modrý vzlnený pruh široký jednu ctvrtinu délky listu s peti vrcholy a ctyrmi prohlubnemi. Pomer šírky k délce je 2:3".
Jarig Bakker, 3 Feb 2004

Košátky coat of arms

[Košátky coat of arms] from this site.