This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Dolní Chvatliny (Czechia)

Kolín okres, Central Bohemian region

Last modified: 2018-05-25 by kryštof huk
Keywords: dolni chvatliny |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors





[Dolní Chvatliny flag] by Jarig Bakker, 16 Jan 2004
adopted 8 Oct 2003; design: Stanislav Kasík See also:

Dolní Chvatliny municipality flag

Dolní Chvatliny, Kolin district, Central Bohemian region - adopted 8 Oct 2003 - according to this website; design: Stanislav Kasík.
Description:
coat of arms: "Cerveno-modre polcený štít. Vpravo nad cimburovou patou o dvou stínkách dvojí oboustranné cimburí, vše stríbrné. Vlevo, pod zlatou osmihrotou hvezdou, stríbrná pravá ruka drží zlatou hostii. Pravá polovina znaku se vztahuje k nejstarším dejinám obce a k rodu, který se psal z Chvatlin. Hvezda se shoduje s hvezdou hrabat ze Šternberka, vlastníku obce s nejdelší tradicí. Dlan držící hostii vychází a hagiografíe o sv. Antonínovi z Padovy a je narážkou na mancické antonínské poute."
Flag: "List tvorí modrý žerdový pruh a pet vodorovných oboustranne posunuté zubatých pruhu, strídave cervených a bílých, v pomeru 1:2:2:2.
Každý z peti zubu na dolním okraji pruhu je tvoren ctvercem o strane rovné osmine šírky listu. Vžerdovém pruhu pod žlutou osmicípou hvezdou bílá pravá ruka drží žlutou hostii. Žerdový pruh opakuje levou polovinu štítu a vlající cást jeho pravou polovinu."
Jarig Bakker, 16 Jan 2004

Dolní Chvatliny coat of arms

[Dolní Chvatliny coat of arms] from this website.